REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ TOGO SP. Z O.O. DO INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W CELU DALSZEJ ODSPRZEDAŻY

1. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY:
Przed rozpoczęciem współpracy handlowej niezbędnym jest przesłanie do TOGO Sp. z o.o. kompletu dokumentów rejestracyjnych kontrahenta: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię z KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej NIP. 


2. WARUNKI ZAKUPÓW:
Warunki zakupów produktów z oferty TOGO Sp. z o.o. reguluje niniejszy regulamin;

3. ZAMÓWIENIA:
a) Zamówienia należy składać poprzez platformę hurtową www.hurt.togo.com.pl
b) Minimum zamówieniowe wynosi 500 zł brutto. (obowiązuje od 01.02.2021)


4. OPŁATY ZA PRZESYŁKĘ:
a) wszystkie zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na terenie Polski;
b) przy zakupach powyżej 1.000 zł brutto (wartość na fakturze sprzedaży) koszt przesyłki, pobrania i opakowania ponosi TOGO Sp. z o.o. ;
c) przy zakupach poniżej 1.000 zł brutto (wartość na fakturze sprzedaży) koszt przesyłki, pobrania ponosi nabywca, opłata jest stała i wynosi 15,01 zł brutto (12,20 zł netto);


5. WYSYŁKI BEZPOŚREDNIE
Na życzenie kontrahenta hurtowego TOGO Sp. z o.o. realizuje bezpośrednie wysyłki do odbiorcy końcowego na wskazany adres wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Za usługę obsługi wysyłki bezpośredniej TOGO Sp. z o.o. pobiera opłatę w wysokości 12,00 zł brutto. Do faktury zostanie doliczony również koszt przesyłki zgodnie z pkt.4.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI:
- wszystkie ceny zawarte na platformie wyrażone są w PLN i zawierają obowiązujący podatek VAT;
- rabaty dodatkowe (ustalone indywidualnie) będą naliczane po otrzymaniu zamówienia;
- kontrahenci rozpoczynający współpracę z TOGO Sp. z o.o. pierwsze trzy zamówienia opłacają przy odbiorze gotówką za pobraniem lub przedpłatą na wskazany na fakturze numer konta. Po tym czasie mogą ubiegać się o kredyt kupiecki;
- udzielenie kredytu kupieckiego może zostać wstrzymane w przypadku nieterminowych spłat zaciągniętego zadłużenia;
- w przypadku nieterminowej płatności, TOGO Sp. z o.o. może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie płatności lub przekazać należności do firmy windykacyjnej;
- dostarczony towar pozostaje własnością TOGO Sp. z o.o. do czasu pełnego zapłacenia faktury.

7. TERMIN I REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
- zamówione towary są wysyłane w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia dla towarów dostępnych w magazynie;
- w przeciągu 14 dni roboczych w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie TOGO Sp. z o.o.;
- w przypadku braku towaru u producenta termin realizacji może się wydłużyć do czasu, gdy towar będzie dostępny;
- jeśli nie wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie, dostawa może być zrealizowana częściowo, a koszty dostawy uzupełniającej ponosi TOGO Sp. z o.o.

8. GWARANCJA
Produkty sprzedawane przez TOGO Sp. z o.o., objęte są gwarancją producenta, liczoną od momentu sprzedaży towaru. Okres gwarancji wynosi od 12 miesięcy do dożywotniej.
- kontrahent dostarcza reklamowany produkt na własny koszt;
- reklamacje gwarancyjne rozpatrywane będą jedynie, gdy zostanie dołączony dokument zakupu (paragon fiskalny lub faktura) wraz z dokładnym opisem usterki;


TOGO Sp. z o.o. ma prawo obciążyć kosztami przeglądu diagnostycznego lub kosztami naprawy jeśli:
- nie otrzymał opisu objawów uszkodzenia;
- uszkodzenie nie było objęte gwarancją;
- produkt okazał się sprawny.
Produkt naprawiony nie może być podstawą dodatkowych roszczeń ze strony kontrahenta. Okres naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni, jednak w przypadku naprawy skomplikowanej i wymagającej importu części zamiennych może być wydłużony nawet do 3 m-cy.

9. OGÓLNE
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833) uprzejmie informujemy, że zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych. Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych oraz ich poprawianie lub usunięcie. TOGO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów, zmian w ofercie i cen.

PRZY PŁATNOŚCI "ZA POBRANIEM" lub "PRZEDPŁATĄ" DODATKOWY RABAT 7% OD WARTOŚCI FAKTURY !
(nie dotyczy kosztów transportu oraz towarów będących w wyprzedaży)